Cegła ceramiczna

Materiały budowlane

Cegła ceramiczna

gazomierz elektroniczny

Cegła ceramiczna to popularny materiał, wykorzystywany w budownictwie. Otrzymuje się go z glin morenowych, wstęgowych, ilastych, łupków oraz lessów. Jako składnik pomocniczy przy jej produkcji wykorzystuje się piasek kwarcowy.

Przez bardzo długi czas cegły tego typu tworzono za pomocą rąk. Zaledwie półtora wieku temu rozpoczęto produkcję mechaniczną. Najpierw składniki podlegają rozdrobnieniu, a następnie dokładnemu wymieszaniu z wodą.

Kiedy uzyska się już idealną, jednolitą masę, następuje formowanie cegieł, suszenie poprzez dmuchawy przemysłowe, a później także dodatkowe wypalanie, przeprowadzane w temperaturze, zawierającej się w przedziale od 850˚C do 1000˚C. Wśród cegieł ceramicznych wyróżnia się zwykłe (oznaczone literą Z) oraz licowe (oznaczone literą L). Poszczególne wyroby różnią się między sobą także klasą wytrzymałości mechanicznej.

Opisywany materiał budowlany charakteryzuje się nasiąkliwością oraz wysoką mrozoodpornością. Dzięki temu doskonale radzi sobie w starciu z czynnikami atmosferycznymi, będąc doskonałym wyjściem dla budowli, wznoszonych w miejscach o surowym bądź deszczowym klimacie.

Back To Top