Czego chcą klienci?

Czego chcą klienci?

4 maja 2018 Wyłącz przez Hanna
www.kmkm.org.pl Wtryskiwacze Bosch CR CHEVROLET

Dotarcie ze swoim przekazem do odbiorców nie zawsze jest łatwym zadaniem. Szczególnie dla osób, które prowadzą szkolenie po raz pierwszy.

O czym należy więc pamiętać podczas prezentacji? Przede wszystkim klient jest dorosłym człowiekiem, który pragnie dowartościowania. Musi czuć też sens całego przedsięwzięcia i widzieć konkretne efekty.

Uczestnicy szkolenia zazwyczaj mają zróżnicowane doświadczenia i umiejętności uczenia się, a jednocześnie są w stanie przez długi czas koncentrować uwagę. Nauka przynosi najlepsze efekty, jeśli klienci mogą odwołać się do własnego doświadczenia podczas rozwiązywania problemów.

Ważne jest też zrozumienie przedmiotu nauki i aktywne uczestniczenie w procesie uczenia. Trener powinien umieć wykorzystać doświadczenie i wiedzę uczestników oraz starać się zapewnić im odpowiednie warunki.

Nic tak nie ułatwia zapamiętania danej kwestii jak ćwiczenia praktyczne. Dobrze jest więc zadbać o ich stosowną ilość.

Należy jednak pamiętać, że każdy klient uczy się w swoim własnym tempie.