Energia biomasy

Energetyka

Energia biomasy

Jednym z popularnych rodzajów alternatywnych źródeł energii jest energia biomasy. Biomasa to inaczej masa materii zawarta w organizmach. W wyniku procesu fotosyntezy w biomasie gromadzona jest energia słoneczna. Można ją z powodzeniem wykorzystywać do celów użytkowych.

W wyniku spalania biomasy lub produktów jej rozkładu, uzyskuje się ciepło, które przetwarzane jest np. na energię elektryczną. Jeśli chodzi o rodzaje biomasy, do celów energetycznych wykorzystuje się najczęściej następujące produkty: drewno o niskiej jakości technologicznej oraz drewno odpadowe, odchody zwierząt, oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce, osady ściekowe, słomę, wodorosty uprawiane specjalnie do celów energetycznych, a także odpady organiczne (wysłodki buraczane, łodygi kukurydzy, trawy czy lucerny). Wśród roślin typowo uprawianych na potrzeby produkcji biomasy, w Polsce najpopularniejszy jest rzepak oraz wierzba.

Pamiętać należy, iż spalanie biomasy jest powszechnie uważane za korzystniejsze dla środowiska w porównaniu ze spalaniem paliw kopalnianych, głównie ze względu na niższą zawartość szkodliwych pierwiastków (w tym siarki).

Back To Top