Koszty wynikające z inwestycji w elektrownie atomowe

Energetyka

Koszty wynikające z inwestycji w elektrownie atomowe

Samo funkcjonowanie elektrowni atomowych, jak również ich pozytywne i negatywne skutki to jedna kwestia.

Jednak pojawia się jeszcze jedno pytanie, czy cała ta inwestycja jest opłacalna.

Przede wszystkim warto podkreślić, że wybudowanie zakładu generuje ogromne koszty, które o ponad połowę przekraczają inwestycje w najbardziej nowoczesne elektrownie węglowe.

Z drugiej zaś strony, jeżeli przeanalizuje się wszystkie koszty, jakie należy przeznaczyć na chociażby gaz ziemny, sytuacja wygląda nieco inaczej.

Ciągłe wzrosty cen konkurencyjnych paliw to znacząca kwestia.

Jednak istnieje jeszcze jeden aspekt, jakim jest transport, emisja zanieczyszczeń, a także powstające odpady.

Jak wiadomo wszystko to wpływa na ponoszenie kolejnych kosztów eksploatacyjnych.

Zatem coraz częściej dochodzi się do wniosku, że to właśnie elektrownie atomowe są bardziej opłacalne.

Korzyści finansowe odnotowuje się po kilku latach, jednak warto zwrócić uwagę, że w większości wypadków czas ten się skraca.

Back To Top