Powitanie

Szkolenia

Powitanie

Jak należy się witać, by nasze zachowanie było zgodne z zasadami savoir vivre? Istnieje kilka zasad, o których należy pamiętać i bezwzględnie ich przestrzegać. Od zasad tych mogą oczywiście istnieć pewne odstępstwa, podyktowane różnymi, szczególnymi przypadkami, jednak ogólne zasady, o jakich należy pamiętać przedstawiono poniżej: Mężczyźni jako pierwsi witają kobiety. Młodsi jako pierwsi witają się ze starszymi.

Pracownicy pierwsi witają pracodawcę. Osoba poruszająca się jako pierwsza wita osobę stojącą. Osoba idąca samotnie wita grupę osób.

Ogólnie przyjmuje się też, że jeśli dwie osoby idą, to jako pierwsza pozdrawia drugą osobę ta, która jako pierwsza tą drugą osobę zauważyła. Jeżeli natomiast zdarza się nam, że w pracy widzimy się z daną osoba kilka razy, to bezzasadne jest kilkakrotne w ciągu dnia witanie się z tą osobą. W takim przypadku wystarczy tak naprawdę, jeśli widząc tą osobę po raz drugi i trzeci, pozdrowimy tą osobę skinieniem głowy lub uśmiechniemy się do niej.

Back To Top