Rodzaje materiałów budowlanych

Materiały budowlane

Rodzaje materiałów budowlanych

Klasyfikację materiałów budowlanych przeprowadza się na kilka sposobów. Jednym z nich jest podział w zależności od przeznaczenia, czyli na konstrukcyjne, izolacyjne oraz instalacyjne. Materiały dzielą się także według tworzywa na: materiały ceramiczne, materiały kamienne, betony, drewno, metale, tworzywa sztuczne itp. Ponadto stosuje się także podział materiałów budowlanych w zależności od ich zastosowania do wykonania elementów budynku, czyli na: ścienne, dachowe, stropowe itp. Materiały budowlane dzielą się częściowo według klasyfikacji rodzaju tworzywa, a częściowo według swoich właściwości technicznych oraz miejsca zastosowania.

Trzeba jednak pamiętać, że nauka i technologia wciąż się rozwijają. Powstają więc nowe materiały, a niektóre przestaje się produkować. Należy również pamiętać, że niektóre materiały mogą mieć zastosowanie w konstrukcji różnych elementów. Na przykład cegły – używa się ich zarówno do budowy sklepień, jak i murowania ścian. Do materiałów budowlanych można zaliczyć naprawdę wiele tworzyw.

Wśród nich znajdą się spoiwa mineralne, zaprawy, tynki, beton i żelbet, metale żelazne, kruszywo budowlane, drewno, materiały do izolacji oraz wiele innych.

Back To Top