Skutki pakietu klimatycznego dla Polski

Energetyka

Skutki pakietu klimatycznego dla Polski

skup złomu Świętochłowice http://www.wostal.biz/skup-zlomu-swietochlowice.php Wostal – skup surowców wtórnych i złomu

Koszty dostosowania się do pakietu klimatycznego oraz jego skutki dla gospodarki są w Polsce znacznie bardziej odczuwalne niż w pozostałych krajach Unii. Przedsiębiorstwa z sektora energetycznego – w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń – będą musiały ponieść ogromne wydatki na inwestycje proekologiczne.

Polska energetyka od lat oparta jest na węglu kamiennym, czego efektem jest bardzo duża emisja gazów cieplarnianych do atmosfery. W Polsce udział źródeł odnawialnych jest nadal niski, a energii atomowej po prostu nie ma.

W efekcie równolegle zprowadzonymi inwestycjami proekologicznymi firmy energetyczne będą musiały ponosić wydatki na zakup większych limitów zanieczyszczeń w systemie aukcyjnym. Wysokie koszty poniesione przez sektor energetyczny będą musiały znaleźć odzwierciedlenie w cenach prądu.

Szacunki odnoszące się do możliwej skali wzrostu cen energii są bardzo zróżnicowane – od kilkunastu do kilkuset procent. Trudno powiedzieć, ile rzeczywiście wyniesie ten wzrost – zweryfikuje to rzeczywistość.

Back To Top