Szkoła, której zależy

Szkolenia

Szkoła, której zależy

biuro tłumaczeń angielski szczecin Kontakt CJO

Co jakiś czas publikowane są światowe rankingi uczelni wyższych. Niestety polskie placówki nie wypadają w nich najlepiej. To dlatego, że nasze uczelnie nie prowadzą prestiżowych badań naukowych i nie mogą poszczycić się gronem światowej sławy naukowców.

Czy jednak ma to jakieś znaczenie, gdy od szkoły oczekujemy przede wszystkim rzetelnych informacji i praktycznego przygotowania na rynek pracy? Szkoły skoncentrowane na tematyce finansów i bankowości nie mają na celu prowadzenia szeroko zakrojonych badań i tworzenia dodatkowych tomów literatury teoretycznej. To zadania drugoplanowe. Na pierwszym miejscu jest praktyczne wykształcenie studentów i przekazanie im wiedzy, która ma realną wartość na rynku pracy.

Studenci, którzy rekrutują się do szkół finansowych i bankowych dobrze o tym wiedzą i właśnie takiego podejścia oczekują. Tutaj mają pewność, że szkoła maksymalnie zadba o ich przyszłe zatrudnienie. To leży również w interesie samej szkoły – odsetek zatrudnionych absolwentów to ważna informacja, która może przyciągnąć setki nowych studentów.

Back To Top