UE dba o środowisko?

Energetyka

UE dba o środowisko?

Kilka lat temu głośno było o tak zwanym pakiecie klimatyczno-energetycznym, który wprowadziła na swoim obszarze Unia Europejska. Pakiet został przyjęty przez Parlament Europejski i przywódców krajów członkowskich UE w marcu 2007 roku.

Pakiet został w skrócie nazwany „3×20” – nazwa odwołuje się do jego podstawowych założeń. Na początku 2007 roku Komisja Europejska przedstawiła cele pakietu, do których należało przede wszystkim zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r.

w porównaniu do bazowego 1990 roku i o 30% zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w 2020 roku w UE (jeżeli zostało uzyskane światowe porozumienie, dotyczące redukcji gazów cieplarnianych). Poza tym Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20% w 2020 roku, w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych oraz zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 roku w porównaniu do prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię.

Back To Top